Организация на детската градина

Организация на детската градина

Организация на детската градина

ДГ № 23 " Звездица" отваря врати на 9.09.2019 г.

Двете сгради на ДГ № 23 " Звездица" започват работа с децата от II  до  IV група.

Децата от новосформираните първи групи, ще  се приемат от 16. 09.2019 г.

За отсъствалите през летния период и новоприетите деца е необходимо да  се представят медицински документи